Search Site
WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk
  • Gratisverzending > € 50,-
   daaronder slechts € 5,95
  • Vóór 15.00 uur besteld
   = morgen in huis * 
  • Achteraf betalen
   Kopen zonder risico
  • Retour aanmelden binnen 14 dagen na ontvangst  *
  • Geen e-mail?. Check de SPAM-filter.

Privacy policy en cookiebeleid

Klaas Oostendorp E-Vestment is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en klanten van haar website van groot belang is voor haar gebruikers en voor haar activiteiten.

De informatie die deze website over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Klaas Oostendorp E-Vestment houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Via info@koe.be kun je altijd contact opnemen met Klaas Oostendorp E-Vestment.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van de VerrekijkerGigant diensten is het invoeren van Naam, voornaam en e-mailadres, noodzakelijk.

Het privacy-en cookiebeleid is van toepassing op de inhoud, het gebruik – en de (verzamelde) gegevens van en door de website deze website . Waar in dit privacy-en cookiebeleid wordt gesproken over “de Site” wordt deze website bedoeld. Door registratie op – en gebruik te maken van deze website stem je in en verklaar je je akkoord met het privacy-en cookiebeleid en met het gebruik door deze website van je gegevens zoals in dit beleid weergegeven.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Deze website kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, seksuele geaardheid en emailadres, maar eventueel ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij deze website bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in bepaalde onderwerpen.

De servers van deze website leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en taal en de datum en tijd van je bezoek.

deze website verzamelt en verwerkt via haar website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen dienst en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan deze website op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesseert. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Buggybooker een profiel van je opstellen;
 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • om jouw review of ervaring te delen op de website, in een nieuwsbrief of op sociale media zoals Facebook, Twitter,…;
 • om te voldoen aan de op deze website rustende wet- en regelgeving.

Deze website bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Alleen als je bij je registratie toestemming hebt gegeven kunnen jouw gegevens aan derden verstrekt worden. Jouw gegevens kunnen wel verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan je gebruik wenst te maken en/ of indien deze website hiertoe wettelijk verplicht is.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Uitsluitend indien jij deze website daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan deze website je emailadres en adresgegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten.

Wanneer je hebt aangegeven dat je graag geïnformeerd wordt door deze website ontvang je nieuwsbrieven en/of mailings van deze website.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
Indien je geen informatie, aanbiedingen of mailings wenst te ontvangen, kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken.

Deze website kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van deze website te garanderen.

Deze website kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Beveiliging

Deze website handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Je gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Gevoelige informatie uitwisseling tussen de site en haar gebruikers gebeurt onder encryptie over een met SSL certificaat beveiligde verbinding.
Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Deze website wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop deze website met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een email sturen aan info@koe.be met vermelding van je gegevens en ‘privacy’.

Je kunt ook een email aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien deze website niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan deze website je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Deze website schort de uitvoering van je verzoek op totdat je deze website de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Deze website stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal deze website het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet deze website verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook biedt deze website website je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op de website hebt ingevoerd, verwijderen door in te loggen op je eigen account. Indien wenselijk kan je je ook geheel uitschrijven bij deze website. Uitschrijving heeft tot gevolg dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).
Deze website maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit.  Aan de hand van cookies kan de website je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat je niet bij elke pagina opnieuw in moet loggen en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde webpagina vast te leggen.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van deze website geen gebruik kunt maken.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door deze website geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst deze website je naar het “help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Deze website behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Deze website adviseert je dan ook regelmatig op de website te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien deze website wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Vragen

Vragen over ons privacy- en cookie beleid?

Neem gerust contact met ons op:

info@koe.be