Vergroting

De belangrijkste term is misschien wel de vergroting. Het algemene principe van een verrekijker is immers dat het een vergrote versie weergeeft van een bepaald beeld dat zich ver weg bevindt. Dit klinkt simpel, maar wordt vaak ingewikkelder door de getallencombinatie die gebruikt wordt om de vergroting aan te duiden. Hierbij gaat het altijd om twee getallen, bijvoorbeeld 8x40. Het eerste getal geeft de verhouding aan tussen het beeld dat u ziet en de werkelijkheid. In het voorbeeld van 8x40 vergroot de verrekijker het beeld dat u ziet dus acht keer. Het tweede getal geeft (in millimeters) aan wat de diameter is van de lenzen aan de voorkant van de kijkers. In het voorbeeld dus veertig millimeter.

 

Objectief

Een objectief is een technische benaming voor de lens die aan de voorkant van de verrekijker zit. Hoe groter deze lens is, hoe meer licht er naar binnen valt en hoe scherper en duidelijker het beeld wordt. Als u van plan bent de verrekijker te gebruiken in een omgeving waar minder licht is (bijvoorbeeld in een bos), kunt u dus het beste kiezen voor een groter objectief. Zoals vermeld wordt de grootte van het objectief weergegeven door het tweede cijfer in de cijfercombinatie van de vergroting (8x40). Een diameter tussen de veertig en vijftig millimeter past bij een situatie van gemiddeld licht.

 

Coating

Op de objectieven van de kijkers kan een speciaal laagje zijn aangebracht: de coating. Dit vermindert de schittering in de lenzen waarvoor de zon kan zorgen. Een ander effect van de coating kan zijn dat bepaalde Uv-stralingen niet worden doorgelaten. Een derde effect dat de coating kan hebben is dat de verrekijker een beter contrast weergeeft. Er bestaan verschillende soorten coating en deze worden vaak weergegeven met afkortingen.

 

Uittredepupil

In de oculairlenzen van de verrekijker is vaak een cirkel te zien. De oculairlenzen zijn niet de lenzen aan de voorkant (het objectief), maar aan de achterkant. Het zijn de lenzen waar uw ogen zich tijdens het kijken het dichtste bij bevinden. Deze cirkel op de oculairlenzen is de uittredepupil. De vorm hiervan is een indicatie voor de kwaliteit van de lenzen: bij een geheel ronde uittredepupil zijn de lenzen van goede kwaliteit. De uittredepupil wordt ook in een getal uitgedrukt: de diameter van het objectief gedeeld door de vergrotingsfactor. In het voorbeeld dus veertig gedeeld door acht. Hoe hoger het getal van de uittredepupil, hoe meer inval van licht.